Registrujte se

Databázové migrace pomocí Flyway & optimalizace práce s databází

Databázové migrace pomocí Flyway & optimalizace práce s databází

Datum

10. 4. 2024

Čas

18:00

Místo

Praha 5 – Stodůlky

KB, náměstí Junkových 2772/1

Databázové migrace pomocí Flyway

V této prezentaci se budeme zabývat nástrojem Flyway, který pomáhá automatizovat databázové migrace. Začneme obecným přehledem Flyway a poté se zaměříme na jednotlivé kroky v procesu migrace.

Flyway je nástroj pro automatizaci databázových migrací. Flyway používá SQL migrace k popisu změn, které mají být provedeny v databázi. Migrace jsou organizovány do verzí, což umožňuje snadno sledovat historii změn v databázi.

Proces migrace pomocí Flyway se skládá z následujících kroků:

  1. Inicializace databáze - Flyway vytvoří tabulku, která obsahuje informace o provedených migracích.
  2. Vyhledávání nových migrací - Flyway vyhledá nové migrace, které nebyly doposud provedeny.
  3. Spuštění migrací - Flyway provede nové migrace v pořadí podle jejich verze.

Flyway nabízí řadu výhod, včetně:

  • Automatizace migrací - Flyway automatizuje proces migrace, což výrazně šetří čas a úsilí vývojářů.
  • Verze migrací - Flyway používá verze migrací, což umožňuje snadno sledovat historii změn v databázi.
  • Integrace s CI/CD pipeline - Flyway se snadno integruje s CI/CD pipeline, což umožňuje automatizovat nasazení migrací do produkčního prostředí.

Optimalizace práce s databází

V této prezentaci se budeme zabývat tím, jak optimalizovat práci s databází. Začneme obecným přehledem optimalizace databáze a poté se zaměříme na konkrétní techniky a metody, které lze použít k zlepšení výkonu databáze.

Existuje mnoho různých technik, které lze použít k optimalizaci databáze. Některé z nejběžnějších technik zahrnují:

  • Použití indexů - indexy mohou výrazně zlepšit výkon dotazů, které se spoléhají na konkrétní sloupce.
  • Použití správných datových typů - použití správných datových typů pro sloupce v databázi může také pomoci zlepšit výkon.
  • Rozdělení dat do více tabulek - rozdělení dat do více tabulek může pomoci zlepšit výkon dotazů, které se vztahují k více sloupcům.

Optimalizace databáze je důležitý proces, který výrazně zlepšuje výkon aplikací, které používají databázi. V této přednášce si povíme zejména o EXPLAIN PLAN a použití indexů, ale také o tom, že správný návrh databázového schématu je základ.

Spíkři

Jiří Pinkas

Jiří Pinkas

Lektor, Solution architekt a Tech Lead

Jiří má 15 let praxe jako lektor pro Java, Spring, Spring Boot, Microservices, ElasticSearch, Kafka. Každoroční speaker (a nově i moderátor) konference JavaDays, pravidelný účastník mnoha dalších IT komunitních akcí. V programu Tech Incubator v KB se Jirka věnuje zvyšování kvalifikace mladých IT talentů se specializací na Java Development. Mistr v zjednodušování, zkracování a automatizaci procesů (např. onboarding nových vývojářů v KB, interní mobilita a další).